Prednosti lokalno pridelane hrane in zakaj izbrati lokalno

 Lokalno pridelana hrana ima v primerjavi z uvoženo marsikatero prednost, z nakupom lokalno pridelane in predelane hrane pa storimo tudi majhen, a pomemben korak v podporo lokalnemu gospodarstvu.

Zdrave prehranjevalne navade,

ki med drugim temeljijo tudi na rednem in zadostnem uživanju zelenjave in sadja, so izrednega pomena za zdravje, kakovost bivanja in počutja. Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenjave in sadja iz lokalnega okolja, lokalna trajnostna oskrba pa ima poleg bolj kakovostnih živil še širši družbeni pomen.

UČINEK NA ZDRAVJE LOKALNO PRIDELANE Z&S:

 

  • Dozorelost lokalnega S&Z je optimalnejša, zaradi dolgih prevozov in skladiščenja je ni potrebno predčasno pobirati z njiv in ji dodajati konzervansov, ki ohranjajo njeno svežino.
  • Večja verjetnost, da bosta lokalno pridelana S&Z vsebovala večje količine antioksidantov v primerjavi z živili, ki so bila transportirana in skladiščena daljši čas.
  • Pri daljši verigi, ki vključuje daljši čas od pridelovalca do potrošnika, pade S&Z vsebnost vitamina C, prav tako se zmanjšajo vrednosti vitaminov A, B in E.
  • Če povečujemo delež lokalno pridelanih živil, predvsem S&Z v prehrani, lahko ugodno vplivamo na zagotavljanje virov živil in zmanjšamo možnost pojava mikrohranil.

                                                                        (Vir: Inštitut RS za varovanje zdravja)

Prednosti lokalno pridelanih živil:

Sadje in zelenjava lokalnega izvora imata višjo hranilno in biološko vrednost

Hrana lokalnega izvora ima zaradi primerne dozorelosti višjo biološko vrednost, zaradi krajše poti od pridelovalca do potrošnika pa imajo taka živila tudi višjo hranilno vrednost in vsebujejo manj pesticidov. Na ministrstvu za kmetijstvo so večkrat navedli, da so naša živila vsaj 2,3-krat manj obremenjena s pesticidi kakor hrana iz uvoza.

Hrana lokalnega izvora vsebuje manj konzervansov

Pri sadju in zelenjavi domačega izvora zaradi bližine pridelave ni treba uporabljati konzervansov, kar je pomemben dejavnik pri našem zdravju. Po drugi strani pa je sadje in zelenjava, ki je prepotovalo na stotine kilometrov, pobrano in obrano mnogo prezgodaj in ima zato manj vitaminov in hranilne vrednosti.

Tradicionalen in boljši okus

Lokalna hrana je bolj zrela, sveža in polnejšega okusa. Takšna hrana je sicer lahko manj privlačnega videza in manj obstojna, vendar pa jo prepoznate po bogatem in tradicionalnem okusu, na katerega smo navajeni iz svojega otroštva. Hrana, ki je pridelana v naši bližini, je pobrana in obrana v dnevu ali dveh pred prodajo. Tako je zrela, sveža in polnega okusa. Po drugi strani pa se sadje in zelenjava, ki ga čaka dolgotrajen transport, pobira in obira mnogo prezgodaj in je poleg tega še močno kemično obdelano.

Hrana lokalnega izvora ohranja genetsko pestrost

Med rastlinami, ki se množično pridelujejo je le malo genske pestrosti. Lokalni proizvajalci hrane vzgajajo več različnih vrst sadja in zelenjave in s tem zagotovijo daljšo žetveno sezono, boljši videz in boljši okus pridelka.

Lokalno nakupovanje podpira čisto okolje in naravo

Prevoz hrane pomembno vpliva na povečanje ogljičnega odtisa v ozračju – onesnaženost zraka z ogljikovim dioksidom. Če naša hrana potuje z letalom, tovornjakom, vlakom ali ladjo, ima pri prevozu negativen učinek na okolje in zdravje ljudi, pri čemer lahko še posebej negativno vpliva na dihalne poti.

Dobro organizirana družinska kmetija ceni rodovitno zemljo in čisto vodo. Dobri obdelovalci zemlje tudi preprečujejo erozijo in poskrbijo, da se hranila, ki jih porabljajo njihove rastline vedno znova obnavljajo.

S kupovanjem hrane lokalnega porekla podpiramo lokalne pridelovalce in povečujemo lokalno samooskrbo s hrano

Lokalna trajnostna oskrba ima širši družbeni pomen, saj z večanjem obsega potrošnje

lokalnih pridelkov in proizvodov skrbimo za širšo družbeno dobrobit – med drugim za ohranjanje delovnih mest, ohranitev in razvoj podeželja ter skladen regionalen razvoj.

Ko kupujemo lokalno hrano podpiramo lokalne družinske kmetije

Tudi v Sloveniji je kmetovanje vse bolj v upadu, saj se otroci s kmetij odseljujejo in odločajo za druge poklice, poleg tega pa kmetijstvo v manjšem obsegu ni donosen posel. V kolikor podpiramo lokalne kmete in od njih kupujemo pridelke neposredno, s tem izključimo različne trgovske posrednike in kmetu omogočimo večji dobiček.

Uživanje lokalne hrane utrjuje lokalne vezi

V kolikor svojo hrano kupujemo neposredno od pridelovalcev, ponovno vzpostavljamo nekdaj pomembno vez med potrošnikom in proizvajalcem hrane.

Kupovanje lokalne hrane ohranja nepozidane površine

V kolikor se za kmeta vrednost njegovega pridelka povečuje, obstaja manjša verjetnost, da bo svojo zemljo prodal za druge, komercialne namene. Kmetijska zemljišča se bodo ohranila le dokler bodo kmetje finančno sposobni in videli v tem pravi smisel.